Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja "Wnoszę o wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 106 na odcinku Maszewo- Bęczno"

Numer: 102, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-02-07, data przekazania: 2020-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Kwiatkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca dyrektora

Wydział merytoryczny: ZZDW, data odpowiedzi: 2020-02-10