Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: Wnoszę o podjęcie czynności zmierzających do wyznaczenia w miejscowościach Dębice i Bęczno na drodze wojewódzkiej nr 106 zanków drogowych poziomych P-17 "linia przystankowa" przy przystankach autobusowych (w tym przy przystankach "na żądanie").

Numer: 103, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Woźniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: