Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: W dniu 19 listopada 2019 r. złożyłam interpelację w sprawie nie wywożenia odpadów z terenu PSZOK. Z udzielonej przez Burmistrza odpowiedzi wynikało, że nastąpi to po zakończeniu roku. Jest juz koniec lutego, zalegające odpady wciąż nie są wywiezione. Ponadto na chwilę obecną nie są przyjmowane już tekstylia, odzież oraz sprzęt AGD. Kiedy więc nastąpi wywóz odpadów?

Numer: 110, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Augustyniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: Br.0003.110.202.MO, data odpowiedzi: 2020-03-12