Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: Czy zaproszenie do udziału w komisji konkursowej zostało wysłane drogą mailową, listowną lub telefoniczną do przedstawicieli organizacji pozarządowych? Jeśli tak to do jakich.

Numer: 112, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Janicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: OiP.003.112.2020.ZM

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-11