Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

"Czy w Urzędzie Miejskim w Maszewie jest prowadzony rejestr Zarządzeń Burmistrza?"

Numer: 113, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Janicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BR.0003.113.2020.MO, data odpowiedzi: 2020-03-12