Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wnoszę o zamontowanie większej ilości tablic z nazwami ulic.

Numer: 115, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Smykowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: Br.0003.115.2020.MY, data odpowiedzi: 2020-03-12