Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

"Czy istnieje forma rozliczeń za usuwanie zagrożeń drogowych w postaci zwalonych drzew podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych."

Numer: 116, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Górski wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB.0003.19.2020.MM, data odpowiedzi: 2020-03-05