Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: Wnoszę w imieniu mieszkańców o podjęcie jak najszybszych działań w celu prawidłowego wyremontowania nawierzchni ulicy szkolnej.

Numer: 118, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-04-30, data przekazania: 2020-05-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2020-05-14