Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie „Czy zapadła decyzja w sprawie przeprowadzenia audytu w Urzędzie Miejskim”

Numer: 12, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Smykowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: BR.0003.12.2019.MZ, data odpowiedzi: 2019-02-04