Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: Ponownie wnoszę o doświetlenie ulicy Szkolnej.

Numer: 123, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BR, data odpowiedzi: 2020-06-10