Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: Czy Pan Burmistrz został wezwany do prokuratury celem złożenia wyjaśnień w sprawie przekazania danych osobowych mieszkańców gminy Maszewo Poczcie Polskiej S.A.?

Numer: 127, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BR, data odpowiedzi: 2020-06-01