Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zpytanie: W jaki sposób poinformował Pan Burmistrz mieszkańców, przedsiębiorców, a dokładnie grupę mogącą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminów rat podatku wynikających z uchwał podjętych przez Radę Miejską na ostatniej sesji RM?

Numer: 128, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BR.0003.128.2020.KP, data odpowiedzi: 2020-06-06