Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. naprawy nawierzchni drogi gminnej tj. działek drogowych 168 i 169 obręb Nastazin.

Numer: 131, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BR, data odpowiedzi: 2020-06-10