Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. sztabu kryzysowego.

Numer: 133, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: OiP, data odpowiedzi: 2020-06-10