Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. przedstawienia protokołu zdawczo-odbiorczego majątku po likwidacji Gimnazjum w Maszewie.

Numer: 140, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: E.0003.140.EO, data odpowiedzi: 2020-07-14