Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. wyrównania drogi na odcinku ulicy Kwiatowej od strony remizy OSP do ulicy Głowackiego.

Numer: 143, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BR, data odpowiedzi: 2020-07-14