Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. poprawienia lub położenia chodnika przy ul. Obodrytów.

Numer: 146, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Irena Plewa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2020-07-14