Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. utworzenia nowego stanowiska pracy czyli stanowiska podinspektora ds. inwestycji i drogownictwa w referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Numer: 148, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-08-28, data przekazania: 2020-08-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Augustyniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BR, data odpowiedzi: 2020-09-14