Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

"Przewrócenie linii przewozowej mieszkańcom Radzanka, Budzieszowiec, Jarosławek, Maciejewa w kierunku Goleniowa i Maszewa"

Numer: 76, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-10-24, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Augustyniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: BURMISTRZ

Wydział merytoryczny: BIOŚ.0003.5.2019.AR, data odpowiedzi: 2019-11-07