Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

"Na jakim etapie jest procedura ustalania warunków zabudowy dla budowy myjni samochodowej"

Numer: 80, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-10-24, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: BURMISTRZ

Wydział merytoryczny: BIOŚ.0003.6.2019.AR, data odpowiedzi: 2019-11-06