Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

"Ile wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oczekuje na wypłatę środków..."

Numer: 82, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-10-24, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: BURMISTRZ

Wydział merytoryczny: BIOŚ.0003.4.2019.DBC, data odpowiedzi: 2019-11-04