Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: "Czy Pan Burmistrz był inicjatorem skargi prokuratora rejonowego dot. uchwały nr IV/27/07 z 23.02.07 r

Numer: 83, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-10-24, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: BURMISTRZ

Wydział merytoryczny: BR.0003.83.2019.MZ, data odpowiedzi: 2019-11-07