Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie o realizację zadania pn. usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Numer: 89, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-11-19, data przekazania: 2019-11-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-11-28