Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie umieszczenia koszy ulicznych na śmieci przy chodniku wzdłuż ulicy Stargardzkiej

Numer: 93, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-12-16, data przekazania: 2019-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Kwiatkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-12-30