Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wnoszę o podjęcie pilnych i koniecznych działań w kierunku oczyszczenia zakrzewów i zwisających gałęzi drzew przy drogach na odcinku Mokre - Bagna oraz Mokre - Nastazin stanowiących ciąg łaczący te miejscowości.

Numer: 99, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-12-18, data przekazania: 2019-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Dyrektor Wydz. Dróg Powiatowych i Inwestycji

Wydział merytoryczny: Starostwo Powiatowe, data odpowiedzi: 2020-01-21