Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Eugeniusz Głowacki

Eugeniusz Głowacki

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 64, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Zatwierdzenie składu komisji skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
Stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Maszewie I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
Zmiana porządku obrad polegająca na zmianie kolejności punktów obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Wniosek formalny o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza w wysokości 4.200 zł II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza ze zmienioną stawką wynagrodzenia zasadniczego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Głosowanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Augustyniak, Żaneta Równiejko, Krzysztof Smykowski, Mariusz Wiśniewski II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Wybór Przewodniczącego - Żaneta Równiejsko oraz Zastępcy Komisji Rewizyjnej- Jadwiga Augustyniak II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Głosowanie kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie- Krzysztof Janicki, Grzegorz Sokołowski, Beata Woźniak, Eugeniusz Głowacki II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Krzysztof Janicki oraz Zastępcy -Grzegorz Sokołowski II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Głosowanie kandydatów do Komisji Społecznej- Mirosław Górski, Beata Woźniak, Marta Popielarska, Krzysztof Seredyński II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Wybór Przewodniczącego Komisji Społecznej- Beata Woźniak II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Głosowanie kandydatów do Komisji Gospoadrczej - Agnieszka Lewicka, Eugeniusz Głowacki, Adam Rojek, Emilia Kwiatkowska II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarczej - Eugeniusz Głowacki II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Maszewo III NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Maszewo w „Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania". IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za