Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

"Wnoszę o doświetlenie miejsc przejść dla pieszych przez jezdnię oraz uzupełnienie brakujących oznakowań znakiem drogowym "D6", jak również wymalowaniem oznaczeń poziomych."

Numer: 114, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Smykowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BiOŚ.0003.4.2020.AR, data odpowiedzi: 2020-03-12