Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja na temat zadłużenia Gminy Maszewo na koniec 2018 r.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Skarbnik Gminy
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Lewicka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB, data odpowiedzi: 2018-12-27