Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
37 - rozwiń Jaki był koszt całkowity zagospodarowania terenu pod boisko wiejskie przy cmentarzu w Mokrym ? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-04-01 2019-04-15
36 - rozwiń dot. remontu drogi przy ul. Szkolnej w Maszewie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-04-01 2019-04-02
35 - rozwiń Interpelacja o podjęcie interwencji i pilną naprawę nawierzchni drogi powiatowej Nastazin – Dębice. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-19
34 - rozwiń Zapytanie, czy Burmistrz Maszewa podpisał umowę na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-18
33 - rozwiń Zapytanie, czy Burmistrz Maszewa podjął negocjacje, działania przywrócenia połączeń komunikacyjnych min. Mokre, Nastazin, Wałkno- Maszewo, Bagna- Dębice- Stodólska- Maszewo, Przemocze – Rożnowo- Darż- Maszewo, Radzanek – Maszewo. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-26
32 - rozwiń Interpelacja o interwencję u właściciela linii energetycznych. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-04-16
31 - rozwiń Interpelacja dot. powołania zespołu roboczego, który opracuje długofalowy program opieki nad zwierzętami. interpelacja Mirosław Górski 2019-03-12 2019-03-25
30 - rozwiń Interpelacja o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przegląd stanu drzew przy drodze 106 i 113 interpelacja Mirosław Górski 2019-03-12 2019-03-28
29 - rozwiń Interpelacja dot. remontu Urzędu Miejskiego w Maszewie interpelacja Żaneta Równiejko 2019-03-12 2019-03-21
28 - rozwiń Interpelacja w sprawie podania przyczyny dlaczego zaciągnięta pożyczka nie została wydana w całości. interpelacja Żaneta Równiejko 2019-03-12 2019-03-13
27 - rozwiń Ponowne wyremontowaniedrogi gminnej - bocznej Żeromskiego między posesjami 21 a 22 interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-03-08 2019-03-22
26 - rozwiń Zatrudnienie osoby, która zajomowałaby się wynajmem Hali Sportowej w Maszewie zapytanie Agnieszka Lewicka 2019-02-26 2019-03-06
25 - rozwiń Uruchomienie Punktu Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim zapytanie Marta Popielarska 2019-02-26 2019-03-01
24 - rozwiń Informacja nt. wydatkowania pożyczki z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł zapytanie Żaneta Równiejko 2019-02-26 2019-03-12
23 - rozwiń Poprawa osadzenia studzienek w ul. Jedności Narodowej w Maszewie interpelacja Krzysztof Janicki 2019-02-26 2019-03-11
22 - rozwiń Dostep do siedziby Urzędu osobom niepełnosprawnym zapytanie Krzysztof Janicki 2019-02-26 2019-03-07
21 - rozwiń Dot. „Udzielenia informacji od jakiego dnia obowiązuje Program Naprawczy Gminy Maszewo uchwalony w dniu 24.08.2018 r.”. zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-07
20 - rozwiń Zapytanie dot. „wyjaśnienia na co została przeznaczona kwota wymieniona jako prowizja dla sołtysów od pobranego podatku wraz z określeniem ile otrzymał poszczególny sołtys” zapytanie Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
19 - rozwiń Dot. min. udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące planów nowego zagospodarowania terenu zlokalizowanego w centrum Maszewa tj. Sklep POLOMARKET zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-01-30
18 - rozwiń Zapytanie dot. udzielenia informacji na jakie zobowiązania wydatkowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł. zapytanie Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
17 - rozwiń Dot. „udzielenia informacji na jakim etapie jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 106 w m. Jenikowo przez ZDW” zapytanie Mariusz Wiśniewski 2019-01-25 2019-02-04
16 - rozwiń Dot. „udzielenia informacji kiedy zakończona zostanie budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 113 w m. Budzieszowce przez ZDW” zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-04
15 - rozwiń Interpelacja dot. „zajęcie się tematem bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Maszewo”. interpelacja Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-06
14 - rozwiń Interpelacja dot. realizacji programu naprawczego interpelacja Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
13 - rozwiń Zapytanie: „Czy zapadła decyzja odnośnie wykorzystania, przeznaczenia budynku Gimnazjum” zapytanie Krzysztof Smykowski 2019-01-25 2019-02-06
12 - rozwiń Zapytanie „Czy zapadła decyzja w sprawie przeprowadzenia audytu w Urzędzie Miejskim” zapytanie Krzysztof Smykowski 2019-01-25 2019-02-04
11 - rozwiń Interpelacja – „dotyczy konkursu na stanowiska Sekretarza Gminy Maszewo, wyjaśnienie tematu w jaki sposób była sprawdzana apolityczność kandydata – Pani Małgorzata Złotek” interpelacja Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-28
10 - rozwiń Remont drogi gminnej-boczna Żeromskiego między posesjami 21 a 22 interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-01-18 2019-01-29
9 - rozwiń Interpelacja nt. uzupełnienia odpowiedzi w sprawie odliczeania od czynszu interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-01-14 2019-01-15
8 - rozwiń Informacja dla mieszkańców nt. Programu Czyste Powietrze interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2019-01-03
7 - rozwiń Możliwość składania wniosków i podań do urzędu elektronicznie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
6 - rozwiń Uzupełnienie rejestrów i ewidencji na BIP-ie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-21
5 - rozwiń Uzupełnienie tablic z nazwami ulic interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
4 - rozwiń Zabezpieczenie dojazdu do SP Dębice interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
3 - rozwiń Informacja nt. odliczeń czynszu, zastosowaniu ulg i umorzeń w roku 2018 przez Urząd Miejski w Maszewie i Zakład Komunalny interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2019-01-02
2 - rozwiń 1. Zabezpieczenie dojazdu do SP Dębice 2. Uzupełnienie tablic z nazwami ulic 3. Uzupełnienie rejestrów i ewidencji na BIP-ie 4. Możliwość składania wniosków i podań do urzędu elektronicznie 5. Informacja dla mieszkańców nt. Programu Czyste Powietrze interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19
1 - rozwiń Informacja na temat zadłużenia Gminy Maszewo na koniec 2018 r. interpelacja Agnieszka Lewicka 2018-12-19 2018-12-27