Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: Wyegzekwowanie od zarządcy dróg wojewódzkich kontroli jakości koszenia poboczy przy drodze 106 i 113

Numer: 58, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Górski wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-07-11