Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

„dot. informacji nt. planu rozwoju współpracy międzynarodowej między Gminą Maszewo a miastami partnerskimi”.

Numer: 48, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-05-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: OiP, data odpowiedzi: 2019-06-11