Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: Czy subwencja , która wpłynęła do urzędu na wynagrodzenia dla nauczycieli w okresie strajku została zagospodarowana na cele oświaty ?

Numer: 55, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Lewicka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB, data odpowiedzi: 2019-07-05