Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie podania przyczyny dlaczego zaciągnięta pożyczka nie została wydana w całości.

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB.0003.8.2019.MM, data odpowiedzi: 2019-03-13