Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwrócenie się do ZDW OT Stargard o pilne wycięcie suchych drzew prze drodze wojewódzkiej 113

Numer: 74, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-10-24, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Smykowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca dyrektora ZZDW

Wydział merytoryczny: ZZDW.3.41.2.2020.KG, data odpowiedzi: 2020-02-10