Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Możliwość składania wniosków i podań do urzędu elektronicznie

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: OiP.0003.01.2018.ICH, data odpowiedzi: 2018-12-31