Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: Czy władze miasta jako organ prowadzący wsparły w jakikolwiek sposób nauczycieli biorących udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli ?

Numer: 56, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Lewicka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: E.0003.4.2019.AS, data odpowiedzi: 2019-07-02