Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: Na głównym skrzyżowaniu w Rożnowie zalega dużą ilość grysu po remoncie drogi powiatowej, prośba o interwencję w tej sprawie.

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marta Popielarska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-07-11