Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. 2. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać informację, zestawienie dot. spraw sądowych, które się toczą przeciwko Gminie Maszewo, ewentualnych kwot roszczeń. Sołtysi powinni wiedzieć o tym, że w przypadku przegranych spraw sądowych sytuacja finansowa gminy Maszewo może się znacznie pogorszyć. 3. Wniosek aby tzw. łącznik kostki z asfaltem przy budynku Pocz

Numer: 42, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-05-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Smykowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: OiP, data odpowiedzi: 2019-05-30