Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

„Wielu mieszkańców naszej gminy zgłasza zapytanie dotyczące wydarzeń kulturalno – rozrywkowych, czy planowanych imprez plenerowych”.

Numer: 45, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-05-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: OiP, data odpowiedzi: 2019-06-11