Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. „wyjaśnienia na co została przeznaczona kwota wymieniona jako prowizja dla sołtysów od pobranego podatku wraz z określeniem ile otrzymał poszczególny sołtys”

Numer: 20, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB, data odpowiedzi: 2019-01-31