Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. „Udzielenia informacji od jakiego dnia obowiązuje Program Naprawczy Gminy Maszewo uchwalony w dniu 24.08.2018 r.”.

Numer: 21, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Janicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BR. 0003.21.2019.MO, data odpowiedzi: 2019-02-07