Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: W imieniu mieszkańców ul. Sportowej wnoszę o ustalanie czy jest możliwość zamontowania na tej ulicy progów zwalniających i luster

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-07-11