Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dostep do siedziby Urzędu osobom niepełnosprawnym

Numer: 22, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Janicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: OiP.0003.2.2019.DF, data odpowiedzi: 2019-03-07