Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja dla mieszkańców nt. Programu Czyste Powietrze

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: OiP, data odpowiedzi: 2019-01-03