Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uzupełnienie tablic z nazwami ulic

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BiOŚ.0003.6.2018.MP, data odpowiedzi: 2018-12-31