Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. udzielenia informacji na jakie zobowiązania wydatkowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł.

Numer: 18, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB, data odpowiedzi: 2019-01-31