Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ponowne wyremontowaniedrogi gminnej - bocznej Żeromskiego między posesjami 21 a 22

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-03-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Lewicka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: BURMISTRZ

Wydział merytoryczny: BIOŚ.0003.6.2019.MP, data odpowiedzi: 2019-03-22