Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja nt. wydatkowania pożyczki z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł

Numer: 24, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB, data odpowiedzi: 2019-03-12