Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja o interwencję u właściciela linii energetycznych.

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: BURMISTRZ

Wydział merytoryczny: BIOŚ.0003.5.2019.GB, data odpowiedzi: 2019-04-16