Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jaki był koszt całkowity zagospodarowania terenu pod boisko wiejskie przy cmentarzu w Mokrym ?

Numer: 37, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BIOŚ.0003.9.2019.MP, data odpowiedzi: 2019-04-15